Thiết kế logo

Tôi muốn thiết kế logo cho cửa hàng của tôi. Mặt hàng của cửa hàng tôi là đèn gỗ. (Budget: $10 – $30 USD, Jobs: Corel Draw, Graphic Design, Illustrator, Logo Design, Photoshop)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply